Sekcije

U oblasti organizacije slobodnog vremena korisnika doma oslonili smo se na postojeće školske sekcije a korisnike smo u skladu sa njihovim interesovanjima usmerili prema sledećim sekcijama : literarna, likovna, foto sekcija, dramska, hor, sekcija pravoslavne veronauke, "Škola lepih manira", školski orkestar, škola plesa, folklor i sportske sekcije (fudbal, košarka, stoni tenis, atletika),

 

Pored postojećih školskih sekcija realizujemo sekcije koje su organizovane samo u domu u dva termina nedeljno. To su sekcija engleskog jezika, kulinarska sekcija, sekcija ručnog rada i informatička sekcija.

Pored ovoga korisnici u tri termina u toku nedelje u zavisnosti od interesovanja učestvuju u sportskim aktivnostima koje organizuje vaspitač (košarka, ston itenis, fudbal, teretana)