Srednja škola

Srednja škola je organizaciona jedinica Škole za osnovno i srednje obrazovanje “ Milan Petrović “sa domom učenika koja školuje učenike različitog tipa teškoća u razvoju na srednjoškolskom nivou. Prvi učenici su upisani u srednju školu u školskoj 1993/94 godini. Od školske 2011/2012 godine srednja škola se nalazi u novom objektu u Ulici B. Brkića.

 

 

Školovanje u srednjoj školi se odvija prema nastavnim programima

za : intelektualnu nedovoljnu razvijenost; višestruku ometenost;

prema nastavnom programu za učenike sa oštećenjem sluha i nastavnom programu za učenike sa oštećenjem vida, kao i prema redovnom programu.

Nakon završene osnovne škole učenici započinju srednjoškolsko obrazovanje u dvogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, a prema redovnom programu u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju.

 

 

 

Učenici se mogu opredeliti za sledeće obrazovne profile: sitoštampar, grnčar-lončar, pripremač namirnica, cvećar-vrtlar (dvogodišnje školovanje), pomoćnik knjigovesca, frizer, muški frizer, konfekcijski šivač, ručni tkač, šivač obuće, autolimar, bravar, izrađivač drvne galanterije, moler, pekar (trogodišnja zanimanja ).Nastavnim programom za učenike sa oštećenjem sluha predviđeni su obrazovni profili frizer, muški frizer, sitoštampar i knjigovezac, a nastavnim programom za učenike sa oštećenjem vida telefonista-teleprinterista.

Srednju školu u ovoj školskoj godini  pohađa 286 učenika iz dvadeset četiri opštine, odnosno 56 naseljenih mesta Republike Srbije.

 

U  objektu Srednje škole odvija se sva teorijska i praktična nastava osim za profil cvecar-vrtlar, gde se praktična nastava odvija u objektu na Čeneju

 

 

Pored učionica i radionica za praktičnu nastavu za vaspitno obrazovni rad učenici koriste školsku medijateku i biblioteke, multimedijalnu salu sportski teren, salu za fiskulturu i kabinet opremljen asistivnom tehnologijom.

S obzirom na to da Inkluzivno kreativni centar škole realizuje servisne usluge fizikalne rehabilitacije, senzorne stimulacije i druge tretmane, učenici po potrebi bivaju upućeni na korišćenje bazena za hidroterapiju, sala za kinezi i elektroterapiju, slane sobe, audio i tiflo kabineta, i senzorne sobe za stimulaciju čula.